>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1390 - دوره:3 - شماره:10


  tick  بررسی چالش‌های ورزش همگانی در ایران - صفحه:13-26

  tick  بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی دانشگاه‌های استان یزد - صفحه:27-38

  tick  مطالعه عوامل موثر بر وقوع و رشد فساد اداری و ادراک شده و روش‌های کنترل آن در سازمان‌های ورزشی ایران - صفحه:39-56

  tick  اهداف مستقیم و غیرمستقیم حمایت مالی از ورزش در ایران - صفحه:57-72

  tick  بررسی ورزش گرایی و هویت ورزشی ورزشکارانِ شرکت کننده در دومین المپیاد غیرمتمرکز منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی - صفحه:73-88

  tick  بررسی و مقایسه کارآیی نسبی استان ها در مدیریت کلان ورزشی در طول برنامه سوم و سال های ابتدایی برنامه چهارم - صفحه:89-104

  tick  تعیین جایگاه ورزش در بین خانوارهای ساکن شهر اصفهان - صفحه:105-118

  tick  رابطه خطرپذیری،خودکارآمدی و عملکرد صخره‌نوردان زن و مرد ایرانی - صفحه:119-130

  tick  اولویت بندی و شناخت ارتباط بین انگیزه‌ها و عوامل موثر بر حضور هواداران: مطالعه موردی شهرآورد تهران - صفحه:131-146

  tick  ارایه الگوی عوامل مرتبط با انتشار فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی ایران - صفحه:147-168

  tick  رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران - صفحه:169-185
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved