>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1390 - دوره:3 - شماره:11


  tick  رابطه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی و روش‌های مدیریت کلاس‌های تربیت ‌بدنی - صفحه:13-26

  tick  ارتباط سبک‌های رهبری تحول گرا و عمل گرای مربیان با تعهد بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران - صفحه:27-44

  tick  تعیین انتظارات مخاطبان ایستگاه‌های تندرستی مستقر در پارک‌های شهرداری تهران: مطالعه موردی، منطقه 6 - صفحه:45-56

  tick  بررسی ارتباط بین عدالت ادراک شده با انسجام گروهی و موفقیت تیمی در تیم‌های لیگ برتر والیبال کشور - صفحه:57-72

  tick  رابطه رضایت شغلی اعضای هییت علمی با رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران - صفحه:73-88

  tick  تاثیر واحدهای تربیت بدنی عمومی 1 و 2 بر هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند - صفحه:89-102

  tick  تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه تناقض‌های اخلاقی در ورزش (Dat-Q) - صفحه:103-118

  tick  تحلیل اجتماعی تفاوت‌های جنسیتی در فعالیت‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه مازندران - صفحه:119-132

  tick  بررسی وضعیت دسترسی، هم‌جواری و ساخت اماکن و فضاهای ورزشی شهرستان ارومیه با توجّه به استانداردها - صفحه:133-146

  tick  بررسی تعهد سازمانی و حرفه‌ای اعضای هییت علمی دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی ایران - صفحه:147-160

  tick  طراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه فرهنگ کارآفرینانه با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی ایران - صفحه:161-180

  tick  ارتباط بین سبک رهبری با اثربخشی گروهی مربیان از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در اولین المپیاد ورزشی ملّی دانشجویان - صفحه:181-192

  tick  ارتباط خودکارآمدی شغلی با عملکرد پژوهشی اساتید تربیت بدنی در دانشگاه‌های شهر تهران - صفحه:193-203
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved