>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1390 - دوره:3 - شماره:9


  tick  مقایسه توصیفی المپیادهای ورزشی دانشجویی پنجم، ششم و هشتم و ارایه راه‌کار برای ارتقای کیفی المپیادهای ورزشی دانشجویان کشور، با استفاده از نظر مربیان - صفحه:13-28

  tick  تبیین و بررسی شاخص‌های خودسازماندهی در سازمان تربیت بدنی ایران - صفحه:29-50

  tick  چالش‌های ورزش دو و میدانی در ایران (یک مطالعه دلفی) - صفحه:51-64

  tick  بررسی رضایت‌مندی تماشاگران از کیفیت خدمات ارایه شده در ورزشگاه آزادی تهران - صفحه:65-76

  tick  مطالعه کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان کارشناسی - صفحه:77-94

  tick  رابطه هویت سازمانی و عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی با رفتار شهروندی سازمانی در ورزش - صفحه:95-112

  tick  ارتباط بین خودکارآمدی و شاخص توده بدن با انگیزه ورزش دختران و پسران غیرورزشکار - صفحه:113-124

  tick  بررسی مهم‌ترین موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه‌های فوتبال ایران - صفحه:125-138

  tick  تاثیر عوامل مدیریتی بر هویت هواداران تیم‌های فوتبال در ایران - صفحه:139-162

  tick  رابطه بین سطوح تحول اخلاقی و رویکردهای عدالت توزیعی در کشتی‌گیران استان گلستان - صفحه:163-176

  tick  ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی استان‌های ایران بر اساس مدل Efqm - صفحه:177-192

  tick  عوامل موثر بر قضاوت داوران لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:193-204
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved