>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:13


  tick  بررسی وضعیت موجود والیبال ایران با ارایه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر - صفحه:13-32

  tick  راهبردهای توسعه نظام ورزش قهرمانی ایران - صفحه:33-48

  tick  مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی مدیران سازمان تربیت بدنی ایران - صفحه:49-64

  tick  •مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با پنج لیگ فوتبال حرفه‌ای اروپا در فصل 2009- 2010 میلادی - صفحه:65-78

  tick  بررسی میزان تعهد مدیران در اجرای استراتژی سازمان‌های ورزشی - صفحه:79-92

  tick  نقش رسانه‌ها و تماشاگران ورزشی در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی - صفحه:93-106

  tick  آزمون مدل نظری عوامل موثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ایران - صفحه:107-122

  tick  بررسی راه‌کارهای جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه‌ای ایران - صفحه:123-136

  tick  آزمون مدل مفهومی وفاداری گردشگران در رویدادهای ورزشی استان آذربایجان شرقی: مورد کاربردی برای تدوین استراتژی‌های بازاریابی ورزشی - صفحه:137-156

  tick  مکان گزینی اماکن ورزشی با استفاده از مدل‌های پیوسته و گسسته فضایی مبتنیبر ترکیب دو مدل Ahp و Topsis - صفحه:157-180

  tick  •مطالعه عوامل موثر بر دیدگاه مسیولان فدراسیون‌های ورزشی در ارتباط با توزیع عادلانه بودجه توسط سازمان تربیت بدنی - صفحه:181-200

  tick  تحلیل عاملی متغیرهای بروز پرخاشگری در تماشاگران از دیدگاه داوران فوتبال ایران - صفحه:201-214

  tick  تاثیر ساختار کارآفرینانه بر اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:215-236

  tick  نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود مدیریت استعدادها در سازمان تربیت بدنی - صفحه:237-260

  tick  مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین سبک‌های دلبستگی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان - صفحه:261-280

  tick  تحلیل راهبردی درونی و بیرونی (Swot Analysis) اداره کل تربیت بدنی استان همدان - صفحه:281-296
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved