>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:16


  tick  بررسی کیفیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه‌های دولتی کشور از دیدگاه دانشجویان، اعضای هییت علمی و مدیران این دوره‌ها - صفحه:13-36

  tick  انتخاب مکان بهینه به‌منظور ساخت اماکن ورزشی روباز با استفاده از Gis - صفحه:37-62

  tick  ارتباط بین رفتار رهبری مربی، انسجام گروهی و عملکرد تیم‌های والیبال لیگ برتر زنان ایران - صفحه:63-78

  tick  مقایسه و تحلیل برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کلان ورزش استان آذربایجان غربی و تحلیل یافته‌ها با رویکرد متدولوژی مهندسی ارزش - صفحه:79-96

  tick  تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت‌های ورزشی و حرکتی - صفحه:97-112

  tick  ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هییت‌های ورزشی - صفحه:113-130

  tick  بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ابعاد عدالت ورزشی - صفحه:131-142

  tick  بررسی رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی خصوصی و دولتی شهر گرگان - صفحه:143-156

  tick  اثرات مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی - صفحه:157-174

  tick  رابطه کارآمدی مربیگری و انسجام گروهی در تیم‌های والیبال لیگ برتر ایران - صفحه:175-188

  tick  اثر ادراک رفتارهای رهبری مربیان بر تعهد ورزشی، انگیزش پیشرفت و رضایت‌مندی جودوکاران لیگ برتر ایران - صفحه:189-206

  tick  بررسی عوامل استرس‌زای داوران ملی و بین المللی ورزش ایران - صفحه:207-224
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved