>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی میکروارگانیسم ها   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:19


  tick  توالی نوکلئوتیدی و آنالیز فیلوژنتیکی ژن گلیکوپروتئینی ویروس سپتی سمی هموراژیک ویروسی (Vhs) جداشده از ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان استان چهار محال و بختیاری - صفحه:1-10

  tick  بهینه‏ سازی تولید نشاسته توسط جلبک کلامیدوموناس رینهاردتی با روش سطح پاسخ - صفحه:11-22

  tick  جداسازی کنسرسیوم‏های میکروبی نمک‌دوست تجزیه‌کنندۀ گازوئیل به‌منظور استفاده در پاکسازی زیستی پسماند‏های حفاری - صفحه:23-40

  tick  جداسازی و غربالگری سویه‌های بومی ریزوبیوم تولیدکنندۀ Acc دآمیناز و سیدروفور - صفحه:41-52

  tick  بررسی مقایسه‌ای شناسایی شیگلا فلکسنری از طریق روش رنگ‌سنجی بر پایۀ نانوذرات طلا و الکتروفورز - صفحه:53-62

  tick  زیست‌پالایی سلنیت توسط لاکتوکوکوس رافینولاکتیس Sed2b مقاوم به سلنیت در مقیاس آزمایشگاهی - صفحه:63-78

  tick  سنتز نانوذرات نقره کلوئیدی پایدار با خاصیت ضدباکتریایی با استفاده از عصارۀ گیاه سرخدار (Taxus Baccata L) - صفحه:79-92

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه کننده گازوئیل از خاک‌های آلوده به مواد نفتی در استان خوزستان - صفحه:93-104

  tick  تجزیۀ زیستی آنتراسن توسط Bacillus Sp. موجود در پساب آلوده به هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای - صفحه:105-116

  tick  تجزیۀ زیستی فنل توسط مخمر هالوتولرانت Trichosporon Cutaneum در محیط نمکی - صفحه:117-126

  tick  مقایسۀ آثار ضدباکتریایی عصارۀ گلسنگ‌های Glypholecia Scabra و Rhizoplaca Melanophthalma بر برخی باکتری‌های استاندارد - صفحه:127-136

  tick  تاثیر غلظت‌های مختلف جلبک رشته‌ای Oscillatoria Spp بر فاکتورهای رشد و تولیدِمثل روتیفر آب شور Brachionus Plicatilis - صفحه:137-146

  tick  بررسی تنوع باکتریایی غالب در فلور باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی گل‌فشان‌های جنوب ‌شرقی دریای‌ خزر - صفحه:147-158

  tick  شناسایی مولکولی باکتری Streptomyces Scabies عامل جرب معمولی سیب‌زمینی در استان‌های آذربایجان شرقی و کردستان - صفحه:159-170

  tick  جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های اندوفیت نعناع فلفلی، بابونه، مارچوبه و بررسی تاثیر جدایه‌ها در بازدارندگی فعالیت قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی - صفحه:171-182
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved