>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی میکروارگانیسم ها   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:15


  tick  بررسی تاثیر استراتژی‏های خوراک‏دهی ‏‏روغن زیتون بر تولید لیپاز یارروویا لیپولیتیکا - صفحه:1-8

  tick  استفاده از مایع تخمیر Utmc 5040 Aspergillus Westerdijkiae در کنترل زیستی علف هرز جودره (Hordeum Spontanum) - صفحه:9-20

  tick  اثر شرایط محیطی بر تغییر شکل سودوموناس آئروجینوزا و ارتباط آن با مقاومت آنتی‏بیوتیکی در بیماران دچار سوختگی - صفحه:21-28

  tick  بهینه‏سازی تولید آنزیم پکتیناز در قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس جداسازی شده از میوه‏های در حال پوسیدن - صفحه:29-44

  tick  ارزیابی ‏‏تولید ‏‏داکسی ‏‏نیوالنول ‏‏در ‏‏جدایه‏های ‏‏Fusarium Graminearum ‏‏دارا ‏‏و ‏‏فاقد ‏‏Dsrna ‏‏ با ‏‏استفاده ‏‏از ‏‏توتون‏های ‏‏تراریخت ‏‏با ‏‏ژن ‏‏Ayt1 - صفحه:45-54

  tick  استاندارد کردن Pcr تشخیصی به‏ وسیله اینترنال کنترل تکثیری - صفحه:55-68

  tick  جداسازی و غربال‏گری باکتری بومی سیتروباکتر‏‏ با تحمل‏پذیری بالا به نیکوتین و معرفی آن به عنوان بیوکاتالیست برای پاک‏سازی زیستی نیکوتین - صفحه:69-82

  tick  جداسازی باسیلوس‏های مولد پلی‏هیدروکسی‏آلکانوات (Pha) از پساب پالایشگاه اصفهان و بررسی شرایط مناسب رشد و تولید پلی‏مر در کشت غوطه‎ور - صفحه:83-98

  tick  بررسی اثر محیط کشت‏های مختلف در تولید آنزیم آمیلاز توسط یک سویه بومی باسیلوس سوبتیلیس - صفحه:99-108

  tick  مطالعه شرایط بهینه رشد و طراحی فرمولاسیون برای افزایش ماندگاری Streptomyces Rimosus Strain C-2012 به عنوان عامل بیوکنترل - صفحه:109-122

  tick  جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‏های استرپتومایسس مولد آنزیم کیتیناز و بررسی آثار آنتاگونیستی آن‏ها در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:123-134

  tick  بررسی مقایسه‏ای تغییرات باکتریایی دستگاه گوارش بچه ماهی کلمه (Rutilus Rutilus Caspicus) متعاقب استفاده از پربیوتیک‏های گالاکتو و فروکتوالیگوساکارید - صفحه:135-144

  tick  سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت‏کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط‏های حاوی سم - صفحه:145-154

  tick  غربال‏گری‏ لاکتوباسیل‏های ‏بومی ایران از نظر تولید اسید لاکتیک و شناسایی سویه‏های ‏برتر - صفحه:155-166

  tick  سنجش ‏فعالیت ‏ضد ‏میکروبی ‏باکتری‏های ‏جداسازی ‏شده ‏از ‏دریای ‏خزر ‏و ‏شناسایی ‏مولکولی ‏سویه‏های ‏دارای ‏اثر ‏ضد ‏میکروبی - صفحه:167-178
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved