>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی میکروارگانیسم ها   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:10


  tick  جهش‏زا‏‏یی توسط Uv و اسید نیترو برای افزایش تولید رنت در Rhizomucor Miehei - صفحه:1-12

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری‏های تجزیه کننده پسماند نفت از مخزن بهره‏برداری شماره 9 مسجد سلیمان - صفحه:13-26

  tick  جداسازی و شناسایی یک سویه تولیدکننده ریبوفلاوین از نکتارین - صفحه:27-36

  tick  افزایش تولید آنتی‌بیوتیک کلاولانیک‏اسید با ایجاد گونه‌های استرپتومایسس کلاولی‌جروس تراریخت واجد ژن Clar - صفحه:37-44

  tick  جستجوی مولکولی تریپانوزوم در شترهای یک‌کوهانه کشتار شده در کشتارگاه نجف‌آباد - صفحه:45-50

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده سم آلی کشاورزی فنیتروتیون از باغات پسته استان کرمان - صفحه:51-64

  tick  اثر ترمیمی عصاره متانولی پروتوپارملیوپسیس مورالیس بر زخم آلوده با استافیلوکوکوس اوریوس در ‏موش‌‏ ویستار - صفحه:65-74

  tick  تجزیه زیستی سیانید توسط باکتری سراشیا جداشده از خاک آلوده معدن طلا در تکاب - صفحه:75-86

  tick  فلور قارچ‏های خاکزی مناطق نفتی استان خوزستان - صفحه:87-96

  tick  جداسازی و شناسایی ژن‏ها‏ی ‏مقاومت آنتی‏بیوتیکی در ایزوله‏ها‏ی استافیلوکوکوس اوریوس جدا شده از عفونت‏ها‏ی دستگاه تنفسی در شهرستان شهرکرد - صفحه:97-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved