>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و توسعه   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:3


  tick  بررسی فراوانی سوءتغذیه و عوامل مرتبط با آن در کودکان 2 تا 5 ساله حاشیه شهر کرمان در سال 1392 - صفحه:188-195

  tick  بررسی تاثیر جلیقه خنک کننده ایرانی نوع تبخیری بر روی شاخص‌های فیزیولوژی در شرایط آب و هوایی گرم و خشک در اتاقک شرایط جوی - صفحه:196-205

  tick  رابطه خودپنداره با اضطراب در بین دانشجویان شهر کرمان - صفحه:206-215

  tick  بررسی اختلالات اسکلتی-عضلانی در کاربران رایانه شاغل در یکی از ارگان‌های دولتی شهر کرمان - صفحه:216-225

  tick  تاثیر آموزش سلامت با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان - صفحه:226-237

  tick  رابطه سبک زندگی بر اساس چارچوب نظری Bourdieu و Cockerham و سرطان پستان در کرمان - صفحه:238-256

  tick  بررسی افکار و برنامه‌ریزی جهت اقدام به خودکشی در دانشجویان پزشکی ورودی سال‌های 1386 تا 1392 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - صفحه:257-266

  tick  بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی در اورژانس یکی از بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران در سال 1391 - صفحه:267-276
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved