>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و توسعه   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:1


  tick  بررسی موفقیت زایمان طبیعی و عوامل مرتبط با آن در زنان با سابقه نازایی در بیمارستان افضلی‌پور کرمان - صفحه:1-8

  tick  بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تصمیم گیری مشارکتی و عملکرد مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان - صفحه:9-16

  tick  عوامل پیش‌بینی کننده کیفیت زندگی سالمندان شهر کرمان با استفاده از مدل پرسید - صفحه:17-29

  tick  نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین در شهر کرمان سال 1393 - صفحه:30-39

  tick  مقایسه شاخص‌های ترکیب بدن دانشجویان پرستاری- مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در ابتدا و پایان ترم اول تحصیلی با استفاده از روش آنالیز امپدانس بیوالکتریکی - صفحه:40-49

  tick  بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان و دستیاران در مطب‌های دندانپزشکی و فراوانی آسیب‌های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده در شهر رفسنجان - صفحه:50-60

  tick  امکان‌سنجی فنی بازیافت پسماند روغن‌های خوراکی تولیدشده در شهر قم به سوخت بیودیزل - صفحه:61-73

  tick  ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با ذرات معلق Pm2.5 هوای شهر اصفهان با استفاده از مدل Air Q در سال1392 - صفحه:74-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved