>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و توسعه   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:1


  tick  بررسی جذب بیس فنل توسط گل قرمز فعال شده از فاضلاب صنعتی - صفحه:1-11

  tick  شیوع پوسیدگی دندانی و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6-3 ساله مهدکودک‌های شهرستان ورامین در سال - صفحه:12-21

  tick  بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان - صفحه:22-32

  tick  بررسی کیفیت آب ورودی و خروجی دستگاه‌های آب شیرین‌کن با فرایند اسمز معکوس در شهر قشم - صفحه:33-43

  tick  بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در رانندگان کامیون شهر کرمان در سال 1390 - صفحه:44-53

  tick  رضایت‌مندی مراجعه کنندگان از مراقبت‌های بهداشتی اولیه: مقایسه دو مرکز بهداشت شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر دارا بودن گواهینامه ایزو در سال 1390 - صفحه:54-64

  tick  بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکه‌های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1389 - صفحه:56-73

  tick  بررسی عوامل موثر بر تنش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1390 - صفحه:74-82
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved