>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و توسعه   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:4


  tick  الگوی آسیب‌های ناشی از خشونت‌های بین فردی در افراد ارجاع شده به پزشکی قانونی شهر کرمان در طی سال‌های 1390 تا 1392 - صفحه:259-267

  tick  ارزیابی کمی و کیفی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پایگاه استنادی اسکوپوس - صفحه:268-278

  tick  آگاهی از علم ارگونومی و رابطه‌ آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در فیزیوتراپ‌های شهر شیراز - صفحه:279-289

  tick  بررسی شاخص‌های بهداشتی و درمانی استان‌ها و مناطق ده‌گانه کشور ایران - صفحه:290-301

  tick  تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی و سواد سلامت بر سبک زندگی سالم زنان داوطلب سلامت شهرستان نیشابور - صفحه:302-313

  tick  بررسی میزان اضطراب، افسردگی، سلامت عمومی و کیفیت زندگی در والدین کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم - صفحه:314-322

  tick  بررسی ارتباط بین بار کاری ذهنی و اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار در کارکنان شرکت فولاد کاویان اهواز - صفحه:323-332

  tick  تاثیر برنامه آموزش تغذیه بر مصرف منظم صبحانه مبتنی بر الگوی فرانظریه‌ای در دانش‌آموزان شهر جیرفت - صفحه:333-343
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved