>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1393 - دوره:18 - شماره:4


  tick  تصمیم‌گیری مدیران بر‌اساس معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در شرایط عدم اطمینان محیطی - صفحه:1-22

  tick  مدیریت سفارش‌های زنجیره تامین با تکیه بر رویکرد هزینه‌یابی سنتی وهزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها - صفحه:23-42

  tick  تحلیلی بر روش‌شناسی و یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی و ویژگی‌های کارآفرینان - صفحه:43-63

  tick  بهینه‌سازی تعداد تجهیزات شعب بانک به کمک شبیه‌سازی و الگوریتم تبرید - صفحه:65-86

  tick  تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری (Clv) به منظور بخش‌بندی و مدیریت سودآوری مشتریان مورد مطالعه: یکی از بانک‌های تجاری ایران - صفحه:87-110

  tick  تدوین و تحلیل مدل بسته ادعا در پروژه‌های طرح و ساخت غیرصنعتی ایران - صفحه:111-137

  tick  بررسی تاثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر نام تجاری در ایران: شبکه‌نگاری یک انجمن اینترنتی - صفحه:139-159

  tick  کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی - صفحه:162-181

  tick  طراحی چند هدفه شبکه زنجیره‌ تامین با رویکرد الگوریتم ژنتیک - صفحه:183-203
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved