>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1394 - دوره:19 - شماره:1


  tick  تعیین جایگاه مکان‌های تاریخی ایران با تحلیل اهمیت/ عملکرد ویژگی‌ها و رویکرد نقشه ادراکی از دید گردشگران خارجی (مطالعه‌ی : تخت جمشید، عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) - صفحه:1-21

  tick  تحلیل ارزش مشتری در بانک با استفاده از تکنیک داده کاوی و تحلیل سلسله مراتبی فازی - صفحه:23-43

  tick  ارایه مدل بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دلفی - صفحه:45-67

  tick  تبیین اثر ویژگی‌های زندگینامه‌ای (تحصیلات، سن، سابقه خدمت و تعداد اعضای خانواده) بر ابعاد ششگانه تفکر استراتژیک براساس مدل تارعنکبوتی - صفحه:69-90

  tick  طراحی مدلی جهت پیش‌بینی رتبه اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از الگوریتم فراابتکاری و هیبریدی چند معیاره شبکه عصبی فازی – کلونی مورچگان (مطالعه موردی شعب پست بانک استان تهران) - صفحه:91-116

  tick  شبیه‌سازی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم ها به منظور ایجاد وتلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش - صفحه:118-146

  tick  سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی - صفحه:147-167

  tick  مدل بهینه‌سازی دو هدفه هزینه و کربن‌دی‌اکسید در زنجیره‌ تامین حلقه‌بسته - صفحه:169-189

  tick  فراتر از تیوری عاملیت در تنظیم روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه‌های خدمات حرفه‌ای - صفحه:191-213
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved