>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1394 - دوره:19 - شماره:2


  tick  نقشه راه اجرای استراتژی در سازمان های عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع - صفحه:1-29

  tick  مدل‎سازی پویای سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار به منظور اصلاح و بهبود ترافیک - صفحه:31-52

  tick  بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاب سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:53-64

  tick  توسعه مدل تعیین میزان بهینه سفارش با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک Nsga-Ii، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر - صفحه:65-89

  tick  شناسایی و ارزیابی کمی ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه با کنترل منطق فازی (مطالعه موردی: پروژه‌های تحقیق و توسعه) - صفحه:90-120

  tick  بررسی راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاران در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: شهر همدان) - صفحه:121-138

  tick  تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب وکار - صفحه:139-160

  tick  شناسایی گره‌های قدرت در شبکه‌های اجتماعی به کمک داده‌کاوی - صفحه:161-182

  tick  الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی‌ایران - صفحه:183-205
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved