>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1393 - دوره:18 - شماره:1


  tick  ارایه مدل زمان‌بندی مقاوم پروژه با منابع محدود و حل آن با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید - صفحه:1-24

  tick  مفهوم‌پردازی مدل تحقق بازاریابی پایداردر صنعت خودرو ایران - صفحه:25-53

  tick  مروری بر روش‌های حل مسایل برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی - صفحه:55-82

  tick  پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبی با استفاده از بهینه‌سازی کلونی مورچگان در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:81-100

  tick  ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران با استفاده از تابع حداکثر درست‌نمایی (Mle) - صفحه:101-120

  tick  طراحی مدل ریاضی برای هماهنگ‌سازی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی با ساختار تصمیم دو‌سطحی - صفحه:127-150

  tick  فراتحلیل نقش تعدیل‌کننده ویژگی‌های نمونه در ارتباط بین فعالیت‌های بازاریابی و عملکرد سازمانی - صفحه:151-170

  tick  طراحی مدل همکاری برای زنجیره‌های تامین سه‌سطحی نامحدود: رویکرد تیوری بازی‌های همکارانه - صفحه:171-192

  tick  بررسی اثرات تعدیل‌کننده مهارت سیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین ادراک سیاست‌ سازمانی و رفتار سیاسی مورد مطالعه: صنعت آب ایران - صفحه:193-221

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در ارزیابی وب‌سایت براساس تحلیل اسنادی مقاله‌های پژوهشی - صفحه:223-245
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved