>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1391 - دوره:16 - شماره:4


  tick  شناسایی ابعاد معرف سیستم های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی - صفحه:1-18

  tick  انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی - صفحه:19-44

  tick  تحول در رفاه ملی: آیا حکمرانی خوب نقش مهمی ایفا می کند؟ - صفحه:45-62

  tick  تاثیر میزان بلوغ فرایندهای فناوری اطلاعات بر تحقق نیازمندیهای کسب و کار با رویکرد کوبیت ( مورد مطالعه : سازمان فاوا شهرداری اصفهان ) - صفحه:63-78

  tick  مدل سازی غیرخطی کاهش زمان تامین با لحاظ هزینه فشرده سازی در حالت منبع یابی چندگانه - صفحه:79-104

  tick  ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان: مورد پژوهی برند هایپراستار - صفحه:105-124

  tick  شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک خرید خارجی بر‌اساس روش Ahp مورد مطالعه: صنعت خودرو ایران - صفحه:125-144

  tick  مهندسی مجدد فرآیندها با رویکرد شبیه سازی (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) - صفحه:145-170

  tick  ارایه رویکردی جدید برای حل مسایل برنامه ریزی خطی تمام فازی با استفاده از مفهوم رتبه بندی فازی - صفحه:171-188

  tick  ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیلی پوششی داده ها(مورد:شرکت های مخابرات استانی) - صفحه:189-206
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved