>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1390 - دوره:15 - شماره:1


  tick  ارائه ‏‎ ‎چارچوب تدوین استراتژی های منابع انسانی ‏ با تاکید بر بعد دانش‏ - صفحه:1-29

  tick  توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو سرمایه انسانی:‏ شرکت ملی پتروشیمی - صفحه:31-50

  tick  مدل ریاضی منبع‌یابی چند‌هدفه استوار- فازی: رویکردی در مدیریت ریسک زنجیره تأمین ایران خودرو - صفحه:51-76

  tick  عوامل مؤثر بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی ‏اولیه‎(Ipos)‎‏ در بورس اوراق بهادار تهران‏ - صفحه:77-107

  tick  ارائه یک مدل ارزیابی ریسک پذیری فازی برای ارزیابی ‏ریسک پذیری زمانی پروژه های عمرانی: ‏ پروژه بهسازی خط اداره کل خط و ابنیه فنی ‏ راه آهن جمهوری اسلامی ایران - صفحه:109-133

  tick  طراحی و پیاده سازی یک مدل ارزیابی عملکرد در مراکز ‏ تحقیق و توسعه: تلفیق رویکرد تحلیل پوششی ‏ داده ها و کارت امتیازی متوازن - صفحه:135-158

  tick  بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمند سازی کارکنان - صفحه:159-180

  tick  مدل تعادل نقطه ای در نظام بودجه‎‎ریزی ایران - صفحه:181-200

  tick  طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی در صنایع تولیدی ‏ با رویکرد ترکیبی - صفحه:201-222

  tick  الگویی برای تعیین ارزش چرخه عمر مشتریان ‏‎(Clv)‎‏ در ‏صنعت بانکداری - صفحه:223-239
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved