>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت در ایران   
سال:1389 - دوره: - شماره:69


  tick  طراحی مدل چابکی زنجیره تامین؛ رویکرد مدل سازی تفسیری- ساختاری - صفحه:1-25

  tick  به کارگیری Anp جهت انتخاب بهترین تامین کننده در زنجیره تامین - صفحه:27-47

  tick  انتخاب سیستم های اطلاعاتی در محیط های غیرقطعی با استفاده از روش هیبریدی (تلفیق روش های برنامه ریزی سناریو، طراحی بدیهی و دلفی فازی) - صفحه:49-78

  tick  اجرای خط مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی - صفحه:79-106

  tick  رویکردی تلفیقی در تحلیل ریسک با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (Fmea) و فرایند تحلیل شبکه ای(Anp) - صفحه:107-137

  tick  مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک های تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها(رتبه بندی اعتباری) - صفحه:137-164

  tick  بررسی و ارزیابی اجرای سیستم تولید موقع با استفاده از تکنیک (Anp) یک شرکت تولیدی در صنعت چاپ - صفحه:165-183

  tick  بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها - صفحه:185-204

  tick  سنجش درجه نابی با رویکرد مدل تعالی سازمانی Efqm و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد) - صفحه:205-232

  tick  بررسی نقش عوامل سازمانی در افزایش کارآفرینی شرکت های صنعتی کوچک - صفحه:233-257
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved