>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات توسعه اجتماعی ایران   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:4


  tick  تحلیل جامعه شناختی تاثیرات صنعت گردشگری بر توسعه منطقه ای استان گیلان (مورد مطالعه: شهرستان رشت) - صفحه:7-28

  tick  مطالعه و تبیین عوامل فرهنگی موثر بر اخلاق شهروندی جوانان (مورد مطالعه: شهرستان کاشان) - صفحه:29-44

  tick  جهانی شدن و توسعه پایدار - صفحه:45-66

  tick  بررسی جامعه شناختی تاثیر شوراهای روستایی بر توسعه سرمایه فرهنگی روستانشینان شهرستان گیوی در سال 1391 - صفحه:67-83

  tick  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با فعالیت شغلی کارکنان دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق) - صفحه:85-104

  tick  مطالعه جامعه شناختی سبک زندگی ایرانی - اسلامی در بین جوانان شهر کرمان - صفحه:105-119

  tick  بررسی تاثیر جامعه شناختی متغیرهای یارانه و سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی معلمان سرپرست خانوار شهرستان آمل در سال 1394 - صفحه:121-136

  tick  مطالعه و بررسی روند دگرگونی مصرف کالاهای فرهنگی و علل و عوامل اجتماعی اثرگذار بر آن در بین گروه قومی کرد در چند دهه اخیر در استان کردستان (مطالعه موردی :خانواده های ساکن در شهر سنندج طی دو نسل 1392) - صفحه:137-154
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved