>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات توسعه اجتماعی ایران   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:4


  tick  تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش زیست محیطی مردم روستایی: مورد بخش مرکزی شهرستان دنا - صفحه:7-19

  tick  سنجش و ارزیابی سطوح محرومیت فضایی زیرساخت های توسعه (نمونه موردی: استان خوزستان) - صفحه:21-33

  tick  برساخت معنایی پیامدهای فرهنگی کم آبی و خشکسالی زاینده رود (با تاکید بر هویت فرهنگی شهروندان اصفهانی) - صفحه:35-59

  tick  بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (دوره دهم و یازدهم) در توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهت کاهش شکاف دیجیتال - صفحه:61-70

  tick  اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا - صفحه:71-82

  tick  بررسی تاثیرات اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی تاسیسات صنعتی برفرایند توسعه (نمونه موردی: شهرستان جم) - صفحه:83-99

  tick  بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان هرمزگان) - صفحه:101-109

  tick  بررسی سلامت اجتماعی شهروندان تهرانی و عوامل موثر برآن (نمونه موردی: منطقه 3 شهر تهران) - صفحه:111-128
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved