>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1396 - دوره:25 - شماره:1


  tick  بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی ژن‌های اگزاسیلینازی Blaoxa-23 و Blaoxa-24 در جدایه‌های اسینتوباکتر بومانی از نمونه‌های تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه - صفحه:1-10

  tick  بررسی ارتباط بین هایپومینرالیزاسیون مولر انسیزوری با شاخص توده بدنی و شاخص پوسیدگی دندانی در کودکان 7 تا 11 سال در شهر یزد - صفحه:11-19

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن رزیستین در بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی چاق - صفحه:20-31

  tick  تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطح سرمی واسپین و فشارخون در زنان مسن مبتلا به پرفشارخونی - صفحه:32-41

  tick  فراوانی وسواس فکری- عملی در اختلالات طیف اسکیزوفرنیا: اعتبار تشخیصی زیرگروه اسکیزو- وسواس - صفحه:42-51

  tick  اثر گلیسیریزیک اسید بر گنادوتروپین‌ها، استرادیول، تستوسترون و سایتوکین‌های التهابی در موش صحرایی مدل سندرم تخمدان پلی‌کیستیک - صفحه:52-62

  tick  بررسی مورفومتریک تحلیل خارجی ریشه دندان مولر دوم مندیبل مجاور با دندان مولر سوم نهفته در تصاویر Cone Beam Computed Tomography در جمعیت تهران بین سال‌های 93-1390 - صفحه:63-72

  tick  گزارش یک مورد نادر جسم خارجی در لگنپرفوراسیون رحم و کولون سیگموئید توسط سوندفولی و ایجاد آبسه - صفحه:73-77
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved