>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های علوم شناختی و رفتاری   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:1


  tick  رابطه اسنادهای علَی با اضطراب امتحان: نقش میانجی اهداف پیشرفت - صفحه:1-15

  tick  نقش نیمرخ شخصیت کارآفرینانه و عوامل انگیزشی در توسعۀ قصد کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی در دانشگاه‌های غرب کشور - صفحه:17-33

  tick  مقایسۀ سبک های اسناد و باور به دنیای عادلانه بین افراد روان رنجورگرا، برون گرا و عادی - صفحه:35-49

  tick  اثربخشی چهار روش پیشگیری از سوءمصرف مواد بر نگرش نسبت به مواد مخدر و سلامت روان دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه - صفحه:51-64

  tick  مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسه‌ای در دانش‌آموزان دارای نارسایی‌های ویژه در یادگیری و عادی مقطع تحصیلی راهنمایی - صفحه:65-80

  tick  بررسی اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های آنلاین و خیانت‌های اینترنتی به عنوان پیش‌آیند طلاق در زوج‌های در آستانۀ طلاق و مطلقۀ شهر اصفهان - صفحه:81-89

  tick  مدل ساختاری تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی عدالت تعاملی و کانون کنترل کار در بین کارکنان - صفحه:91-107
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved