>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های علوم شناختی و رفتاری   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:1


  tick  نظریه پردازی و کشف الگوی فرایند مقابله با اختلالات جنسیِ آسیب‌زای منجر به اختلافات زناشویی - صفحه:1-12

  tick  رابطه بین حمایت سازمانی و آمادگی استقرار نظام پیشنهادها در بین کارکنان - صفحه:13-24

  tick  تاثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر شادکامی مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراها - صفحه:25-38

  tick  رابطه ‌سیرت ‌نیکو ‌و ‌کیفیت ‌زندگی ‌کاری ‌با ‌رفتار ‌شهروندی ‌سازمانی - صفحه:39-54

  tick  الگوی ساختاری نقض قرارداد روان‌شناختی، تعهد سازمانی، ‌ترک خدمت، رضایت شغلی و رفتارهای انحرافی - صفحه:55-70

  tick  بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روانی با سرخوردگی زناشویی در زوجین - صفحه:71-84

  tick  نقش عوامل اجتماعی و روان‌شناختی در علاقه دانش‌آموزان به شرکت در المپیادهای علمی با تاکید بر سازه خودکارآمدی - صفحه:85-102

  tick  نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در ذهن آگاهی - صفحه:103-114

  tick  بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با وفاداری مشتریان صنعت بانکداری - صفحه:115-130

  tick  مقایسه شاخص‌های روانی افراد مبتلا به سندرم قلب شکسته، حمله قلبی و افراد سالم - صفحه:131-140

  tick  ‌‌‌تاثیر شن‌بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش‌پذیر - صفحه:141-154

  tick  تاثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مساله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر - صفحه:155-166

  tick  پیش‌بینی صفات پنج عاملی شخصیت دانشجویان بر اساس سبک‌های دلبستگی بزرگسالان - صفحه:167-180

  tick  اثربخشی روش درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سلامت عمومی معتادان خود درمانجو - صفحه:181-192
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved