>
Fa   |   Ar   |   En
   ورزش و علوم زیست حرکتی   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:2


  tick  آثار فعالیت ورزشی هوازی همراه با کمآبی بر میزان اشتها و انتخاب مواد غذایی - صفحه:5-14

  tick  تاثیر هفت هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن ناقلهای لاکتات عضلات اسکلتی موشهای صحرایی - صفحه:15-24

  tick  تاثیر تمرینات اینتروال شدید (Hiit) کوتاه مدت بر برخی شاخص های قلبی عروقی، برون ده توان بی هوازی و عملکرد پرشی و سرعتی در دانشجویان دختر فعال - صفحه:25-34

  tick  شیوع گرفتگی مجاری تنفسی ناشی از ورزش در کشتی گیران فرنگی حرفه ای - صفحه:35-44

  tick  اثر مصرف کافئین بر تغییرات ناشی فعالیت تناوبی اختصاصی در مقادیر لاکتات و غلظت Ffa پلاسمای کشتی گیران جوان - صفحه:45-50

  tick  بررسی تغییرات ویسفاتین پلاسمایی و برخی شاخص های متابولیکی به دنبال یک دوره تمرین هوازی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 - صفحه:51-60

  tick  تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت سیر بر مارکر آسیب لیپیدی مالون دی آلدئید پس از فعالیت ورزشی وامانده ساز - صفحه:61-69

  tick  تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامانده‏ساز بر تغییرات ایمونوگلوبولین A و پروتئین‏تام بزاقی نوجوانان ورزشکار تفریحی - صفحه:70-78
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved