>
Fa   |   Ar   |   En
   ورزش و علوم زیست حرکتی   
سال:1389 - دوره:2 - شماره:4


  tick  روزه داری و ورزش - صفحه:1-18

  tick  مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، وضعیت استرس اکسیداتیو و نیم رخ لیپوپروتئینی ورزشکاران رشته دوچرخه سواری با افراد غیرورزشکار - صفحه:19-26

  tick  اثر 8 هفته تمرین استقامتی با مدت های مختلف بر سطوح استراحتی Hdl تام، Hdl2 و Hdl3 پلاسما در موش های صحرایی نر - صفحه:27-36

  tick  مقایسه تاثیر سه روش برگشت به حالت اولیه (شنای ملایم، نشستن و ماساژ) بر ضربان قلب و لاکتات خون شناگران بزرگسال - صفحه:37-46

  tick  مقایسه اثر شدت های مختلف تمرینات مقاومتی دایره ای بر میزان اشتهای دانشجویان دختر و پسر ورزشکار - صفحه:47-53

  tick  مقایسه تغییرات ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازی بازیکنان فوتبال طی فصل مسابقات - صفحه:54-67

  tick  تاثیر تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدی بیماران آرتریت روماتوئید تحت درمان دارویی - صفحه:68-76

  tick  تاثیر تمرینات مقاومتی و هوازی بر مولکول محلول چسبان بین سلولی و نیمرخ لیپیدی سرم زنان دارای اضافه وزن - صفحه:77-87

  tick  اثر یک جلسه دویدن وامانده ساز بر اشتها، میزان گرلین آسیل دار و پپتید Yy پلاسما در مردان دانشجو - صفحه:88-96

  tick  روش های ساده برای تعیین حجم نمونه در مطالعات حیوانی - صفحه:97-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved