>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1394 - دوره:9 - شماره:6


  tick  ارزیابی سطح قابلیت های سازمان یادگیرنده از دیدگاه پرستاران در یک سازمان بهداشتی درمانی - صفحه:500-509

  tick  تاثیر سرما بر میزان رشد عوامل قارچی در نمونه‌های کلینیکی: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:510-516

  tick  بررسی رابطه گردش شغلی با رضایت مندی از کار و فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:517-526

  tick  ارزیابی مقایسه‌ای محیط کار براساس نظام آراستگی محیط قبل و بعد از اجرا در بخش‌های پشتیبانی بیمارستان امیراعلم - صفحه:527-540

  tick  بررسی الگوی متیلاسیون و بیان ژن Apc به دنبال تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان به رده استئوبلاستی - صفحه:541-555

  tick  تشخیص مسمومیت حاملگی با استفاده از سیستم خبره: مطالعه موردی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:556-565

  tick  تحلیل شاخص‌های خدمات بالینی ایمن در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:566-578

  tick  اندازه‌گیری سطح ادراکات مشتریان با استفاده از مدل جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی ایران در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - صفحه:579-591
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved