>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1394 - دوره:9 - شماره:3


  tick  بررسی میزان کاربرد معیارهای کیفیت اطلاعات وب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد - صفحه:214-223

  tick  کاربرد داده کاوی در بیماران مبتلا به بیماری آسم - صفحه:224-234

  tick  بررسی تطبیقی رشد مجلات و مقالات حوزه پزشکی در کشورهای عضو دفتر منطقه‏ای مدیترانه شرقی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس(2002-2012) - صفحه:235-248

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری بورخولدریا سپاسیه از ترشحات تنفسی بیماران سیستیک فیبروزیس - صفحه:249-255

  tick  مطالعه قارچ‌های جدا شده از ضایعات سگ‌های صاحبدار با تاکید بر ارزیابی خطر انتقال درماتوفیت‌های مشترک در مناطق روستایی مشکین شهر - صفحه:256-265

  tick  ارزیابی آگاهی و نگرش پرستاران نسبت به احکام شرعی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1393 - صفحه:266-275

  tick  مقایسه‌ی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و محیط کشت ام- آر- اس بر تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی - صفحه:276-287

  tick  بررسی میزان تکمیل شدن گزارش‌های الکترونیکی بیمار در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سمنان - صفحه:288-299

  tick  مجموعه حداقل داده‌های سیستم اطلاعات پاتولوژی آناتومیکال از دید خبرگان - صفحه:300-314

  tick  مطالعه دیدگاه پرستاران نسبت به علل بروز خطاهای دارویی در بیمارستان‌های تخصصی و فوق تخصصی اطفال شهر تهران - صفحه:315-328
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved