>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1393 - دوره:8 - شماره:5


  tick  اثر سینرژیستی ایندول تری کربینول با دوکسوروبیسین در افزایش القای آپوپتوز بر رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد (Nalm-6) - صفحه:368-378

  tick  بررسی استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان‌های شهر تهران - صفحه:379-389

  tick  تاثیر آموزش به روش سخنرانی، توسط همکار پرستار، بر یادداری دانش پرستاران بخش‌های ویژه در تفسیر نوار قلب - صفحه:390-398

  tick  رابطه بین موازین اخلاقی، توانمندی روان شناختی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های خصوصی شهر شیراز - صفحه:399-414

  tick  اثر عصاره‌ی گیاه یونجه بر سرطان پستان: یک مطالعه آزمایشگاهی - صفحه:415-426

  tick  ارزشیابی دوره‌های کارآموزی و کارورزی علوم پایه و بالینی در بیمارستانها بر اساس نظر سنجی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:427-436

  tick  رابطه‌ی تعارض و سرریزشدگی کار- خانواده با بهزیستی عاطفی در پرستاران زن - صفحه:437-450

  tick  مطالعه‌ی اثر پلی مورفیسم‌های -401ctو+452ct ژن گاما گلوتامیل هیدرولاز(Ggh) بر سطح سرمی وتوکسیسیتی مرتبط با مصرف متوترکسات در کودکان ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوئید حاد تحت درمان در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) - صفحه:451-463
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved