>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1392 - دوره:7 - شماره:1


  tick  بررسی سطح سرمی هورمونهای Tsh، T4، تستوسترون آزاد، پرولاکتین و پروتیینهای Shbg، Alb در خانمهای مبتلا به ریزش مو و بدون ریزش مو - صفحه:1-10

  tick  ارزیابی طرح پزشک خانواده شهری در مراکز پایلوت تحت پوشش دانشگاه جندی شاپور اهواز - صفحه:11-20

  tick  مطالعه رابطه نگهداری و تماس با انواع حیوانات با سلامت روانی و ویژگیهای شخصیتی صاحبان و نگهدارندگان آنها - صفحه:21-31

  tick  بررسی شاخصهای توانمندی در مقابله با خشونت در زنان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر گرگان - صفحه:32-41

  tick  بررسی رابطه سلامت عمومی و تیپ های شخصیت با رضایت شغلی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان یزد - صفحه:42-55

  tick  مروری نظام مند بر تاثیر سیستم‌های پشتیبان از تصمیم گیری در نظام مراقبت سلامت - صفحه:56-70

  tick  میزان انطباق سیستم‌های اطلاعات جراحی با نیازهای اطلاعاتی جراحان در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی - صفحه:71-79

  tick  رابطه فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری در ستاد معاونت سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) - صفحه:80-90
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved