>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1391 - دوره:6 - شماره:3


  tick  فناوری اطلاعات، تحولی نوین در توسعه سلامت شهری - صفحه:170-181

  tick  بررسی تاثیرگذاری سطح تحصیلات مشاوران تغذیه بر تحلیل استراتژیک آنان درباره فرصتهای کارآفرینانه - صفحه:182-193

  tick  بررسی رابطه کیفیت خدمات با وفاداری خدمات ارایه شده به بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیک‌های بیمارستانهای منتخب شهر تهران - صفحه:194-203

  tick  بررسی موانع و منافع درک شده فردی در اتخاذ رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی: کاربرد مدل رفتار پیشگیری کننده - صفحه:204-214

  tick  ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از رویکرد کمی تحلیل پوششی داده‌ها(Dea) - صفحه:215-224

  tick  تاثیر بیماری‌های مزمن بر کیفیت زندگی سالمندان مناطق شرق تهران - صفحه:225-235

  tick  بررسی اثر سیتوتوکسیک و آنتی پرولیفراتیو داروی حصا-آ بر روی سلولهای رده Nb4(لوسمی پرومیلوسیتیک حاد) - صفحه:236-245

  tick  مطالعه کاربرد پزشکی از راه دور در تشخیص و درمان بیماری‌های گوش، حلق و بینی - صفحه:246-254
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved