>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1388 - دوره:3 - شماره:1-2


  tick  بررسی وضعیت صحت مقالات استنادی پایان نامه های دوره های دکترای تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:9-17

  tick  بررسی استاندارد های مدیریت اطلاعات کمیسیون اعتباربخشی مراکز توانبخشی - صفحه:18-29

  tick  بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اولسر پپتیک بر اساس الگوی پرسید در شهر سنندج - صفحه:30-43

  tick  تشخیص سریع سل به روش ایمونودات با استفاده از آنتی ژن 38 کیلودالتونی مایکوباکتریوم توبرکولوزیس - صفحه:44-49

  tick  مقایسه طبقه بندی بیماریهای قلب و عروق در برخی از کشورهای توسعه یافته با ایران - صفحه:50-56

  tick  بررسی مقایسه ای مدیریت اطلاعات بالینی بیماریهای روانی ناشی از جنگ در کشورهای منتخب با ایران - صفحه:57-64

  tick  فعالیت های پرستاران و زمان های صرف شده برای مراقبت و ارتباط آن با رضایت بیماران در بخش داخلی بیمارستان 5 آذر گرگان - صفحه:65-74

  tick  بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی و مدرسین در مورد پرسشنامه ارزشیابی دانشجویان از استادان در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:75-84

  tick  بررسی مراحل رفتار تمیزکردن بین دندان بر اساس الگوی فرا نظریه ای در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر یزد - صفحه:85-93

  tick  ارزیابی میزان جهش Jak2v617f در بیماران میلو پرولیفراتیو مزمن به روش As-Rt-Pcr - صفحه:94-101
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved