>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1387 - دوره:2 - شماره:1-2


  tick  میزان رضایت و دیدگاه های اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به برنامه های توسعه دانشگاه : مطالعه مقطعی در سال 1385 - صفحه:6-17

  tick  بررسی تطبیقی سیر تکامل و ساختار سیستم های نامگذاری نظام یافته پزشکی Snomed در کشورهای آمریکا ، انگلستان و استرالیا 86-1385 - صفحه:18-30

  tick  بررسی وضعیت ثبت اطلاعات در برگه های اختصاصی جراحی بیماران ترخیص شده در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 84 - صفحه:31-39

  tick  شناسایی الحاق Plzf-Rara در بیماران با ریخت شناسی لوسمی پرومیلوسیتی حاد - صفحه:40-46

  tick  غربالگری بیماریهای قلب و عروق در کشتی گیران پیشکسوت رده ملی ایران - صفحه:47-54

  tick  بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی غیر مجاز در آب آلبالو و آب زرشک عرضه شده در سطح شهر تهران - صفحه:55-62

  tick  مدیریت تعارض و راهبردهای مرتبط - صفحه:63-72

  tick  بررسی بیان ژن تلومر از انسانی (Htert) در فازهای مختلف لوسمی میلوژن مزمن (Cml) - صفحه:73-83

  tick  ارزیابی تومور مارکر Tps به منظور پیش آگهی و کنترل سیر درمان در مبتلایان به سرطان پستان - صفحه:84-88

  tick  بررسی بیان ژنهای P16 Ink4a و P14arf در فازهای مختلف لوسمی میلوئیدی مزمن - صفحه:89-96

  tick  ارزیابی آزمون Vdrl در مبتلایان به آرتریت روماتوئید - صفحه:97-101

  tick  مقایسه فراوانی عوارضی با نام سندرم بیماری ساختمان (Sbs) در بین افراد شاغل در بیمارستان و مراکز درمانی خصوصی غیر بیمارستانی - صفحه:102-109
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved