>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاورد سلامت   
سال:1389 - دوره:4 - شماره:3-4


  tick  بررسی تاثیر مهار Mir-150 بر بیان زنجیره آلفای هموگلوبین در رده سلولیK562 - صفحه:9-17

  tick  عوامل مؤثر بر دسترسی افراد به خدمات ارائه شده از دیدگاه کارکنان در مراکز بهداشتی درمانی شهری منتخب شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری - صفحه:18-27

  tick  بررسی توازن پرواکسیدان - آنتی اکسیدان در بیماران مبتلا به عارضه شریان کرونر - صفحه:28-35

  tick  بررسی اثر ترکیبی دوز پایین آرسنیک تری اکسید و Azt روی زنده مانی و فعالیت متابولیک رده سلولی Nb4 - صفحه:36-42

  tick  اثر مصرف استروئید های آنابولیک بر میزانCrp خون ورزشکاران پرورش اندام - صفحه:43-49

  tick  بررسی زمان انتظار مراجعین به درمانگاه های تخصصی مجتمع درمانگاهی شهید داستانی بیمارستان دکتر شریعتی تهران با استفاده از الگوی شش سیگما - صفحه:50-59

  tick  بررسی ارتباط بین میزان پروکلسیتونین سرم و ابتلا به عفونتها - صفحه:60-66

  tick  بررسی وضعیت خود استنادی نویسندگان پرکار ایرانی در حوزه پزشکی و تاثیر آن بر شاخص هرش آنها در پایگاه Web Of Science - صفحه:67-76

  tick  بررسی وضعیت سازماندهی مواد غیر کتابی کتابخانه های بیمارستانی و دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:77-90

  tick  ارزیابی معیارهای یک استاد توانمند برای تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:91-98
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved