>
Fa   |   Ar   |   En
   هوش محاسباتی در مهندسی برق   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:3


  tick  مدیریت بهینه انرژی با استفاده از روش کلونی زنبور مصنوعی چند زمانه برای یک میکروگرید متصل به شبکه با چندین واحد تولید توزیع شده - صفحه:1-14

  tick  طراحی یک آشکارساز مجتمع فاز -فرکانس با توان و تاخیر بهینه، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات - صفحه:15-22

  tick  بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از ویژگی الگوهای زمانی به دست آمده از ساختار شبکه عصبی بهینه شده Mtmlp - صفحه:23-36

  tick  پایدارسازی یک سیستم کنترل شده از طریق شبکه در حضور پدیده از دست رفتن بسته های اطلاعاتی - صفحه:37-46

  tick  ارایه یک فیلتر ترکیبی هوشمند فازی برای حذف نویز تصاویر پزشکی - صفحه:47-54

  tick  مدیریت دارایی بر اساس جایابی واحد تولید پراکنده از دید رشد بار - صفحه:55-68

  tick  اجرای همزمان برنامه پاسخ گویی بار زمان استفاده (Tou) و مشارکت واحدها در حضور مزارع بادی به روش Milp - صفحه:68-80

  tick  جایابی بهینه منابع توزیع پراکنده در منطقه رودبار جنوب استان کرمان به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم چند هدفه بهینه سازی آموزش و یادگیری - صفحه:81-108
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved