>
Fa   |   Ar   |   En
   هوش محاسباتی در مهندسی برق   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:2


  tick  ارائه روش جدیدی جهت شناسایی بر خط انواع خطاهای سیم بندی داخلی در ترانسفورماتور قدرت با استفاده از شبکه ی عصبی احتمالاتی - صفحه:1-16

  tick  کنترل کننده پیش فاز- پس فاز بهینه برای تولید پراکنده در شرایط جزیره ای به وسیله الگوریتم بازپخت شبیه سازی شده - صفحه:17-28

  tick  انتخاب ژن و طبقه بندی سلولهای سرطانی بر پایه داده های ریزآرایه با استفاده از الگوریتم ترکیبی Bldaو Bpso - صفحه:29-46

  tick  تشخیص و جداسازی خطا در سیستم تبدیل انرژی بادی با استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی - صفحه:47-68

  tick  ارائه روشی نوین برای تولید دنباله بازگشتی در رمزنگاری تصویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک - صفحه:69-78

  tick  الگوریتم بهینه سازی ژنتیک هیبرید تقویت شده با پایگاه داده مجازی برای ارزیابی طرح های توسعه تولید و شبکه انتقال - صفحه:79-90

  tick  مکان یابی چند مرحله ای دینامیکی واحدهای اندازه گیر فازوری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی خفاش - صفحه:91-110

  tick  طراحی کنترل کننده فرکانس بار برای سیستم قدرت به هم پیوسته با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوکننده (Soa) با در نظر گرفتن باند مرده گاورنر - صفحه:111-134
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved