>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت تولید و عملیات   
سال:1394 - دوره:6 - شماره:2


  tick  بررسی ارزش زمانی پول در زنجیره تامین تحت برنامه‌ مدیریت موجودی توسط فروشنده - صفحه:1-20

  tick  به کارگیری رویکرد تلفیقیQfd فازی و Topsis در انتخاب تامین‏کننده - صفحه:21-40

  tick  کاربرد رویکرد فازی- استوار در مکان یابی تسهیلات با هدف حداقل کردن هزینه‌های حمل و نقل و سوخت - صفحه:41-54

  tick  کاربرد مساله اندازه انباشته چند سطحی با در نظر گرفتن موجودی تخریب شدنی و هزینه‏های دفع - صفحه:55-78

  tick  سنجش کیفیت خدمات داخلی سازمان با استفاده از رویکرد تلفیقی ماتریس کنترل عملکرد و مدل اهمیت-رضایت (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‏ای یزد) - صفحه:79-94

  tick  ارایه زمان‏بندی واکنشی برای مساله کاراه باز با تمرکز بر موعد تحویل کارها - صفحه:95-112

  tick  اولویت‏بندی عوامل موثر در عملکرد یک پرتابه با تلفیق روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) و طراحی آزمایش های تاگوچی مطالعه موردی:صنایع منتخب هوا فضا - صفحه:113-128

  tick  رویکرد جدیدی برای در نظر گرفتن عامل دارای نقش دوگانه در مساله‌ی انتخاب تامین کننده: Dea با مرزهای کارآ و ناکارآ - صفحه:129-144

  tick  مدیریت سرمایه فکری و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی کارکنان در گروه خودرو سازی سایپا - صفحه:145-164

  tick  تعیین ضریب عملکرد در زمان‌سنجی با کرنومتر به کمک منطق فازی - صفحه:165-176
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved