>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات بازاریابی نوین   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:3


  tick  بررسی تاثیر قابلیت‌های شبکه‌ای بر عملکرد بین المللی شرکت‌های صادراتی و وارداتی - صفحه:1-20

  tick  تاثیر باورهای مصرف‌کنندگان بر رفتار خرید آنی آن‌ها در محیط آنلاین - صفحه:21-34

  tick  تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده - صفحه:35-54

  tick  بررسی اثر تمایلات استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر عملکرد برند با بررسی نقش واسطه ای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری - صفحه:55-68

  tick  بررسی تاثیر عوامل محیطی و فردی بر نگرش افراد به تبلیغات (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر) - صفحه:69-86

  tick  واکاوی نقش دانشگاه مادر و مکان در موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی(مورد مطالعه: شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) - صفحه:87-102

  tick  تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز - صفحه:103-120

  tick  بررسی تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک‏کننده در میان مصرف‏کنندگان شهر تهران - صفحه:121-142

  tick  تحلیل ارزش خرده فروشی بر‌اساس ابعاد منتخب تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های رفاه، مجموعه سیتی‌ سنتر (هایپراستار) و کوثر ) - صفحه:143-160

  tick  بررسی تاثیر منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری(مورد مطالعه: پژوهشی در نمایشگاه بین المللی بوشهر) - صفحه:161-182

  tick  پدیده برندهای دوقطبی در بازار گوشی تلفن همراه - صفحه:183-198

  tick  بررسی عوامل موثّر بر رضایت مشتریان، با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش دلفی فازی و مدل پویایی سیستم( مطالعه‌ی موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) - صفحه:199-218
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved