>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات بازاریابی نوین   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:2


  tick  تاثیر دانش خارجی بر ارزش ویژه برند از طریق دو متغیر میانجی زنجیره دانش و کیفیت خدمات مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران - صفحه:1-22

  tick  مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته ترفیع (مورد مطالعه: شرکت‌های صنایع لبنی فعال در بازار تهران) - صفحه:23-40

  tick  تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت‌ها - صفحه:41-54

  tick  بررسی تاثیر مهارت‌های بازاریابی و ساختارهای حمل و نقل بر عملکرد تجاری شرکت‌های کوچک و بزرگ و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها - صفحه:55-76

  tick  طراحی الگوی تبیین عوامل موثر بر موفقیت بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران با نگاه یکپارچه به پذیرش فناوری توسط بیمه گذاران و آمادگی الکترونیک بیمه گران - صفحه:77-94

  tick  بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی‌های وب‌سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس‌بوک) - صفحه:95-112

  tick  تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت (مورد مطالعه: شرکت قند نقش جهان) - صفحه:113-126

  tick  مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات - صفحه:127-142

  tick  بررسی و شناسایی سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای (مورد مطالعه: مشتریان شعب شهر تهران فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا) - صفحه:143-156

  tick  تاثیر مخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران (رویکرد غیر خطیLstr ) - صفحه:157-174

  tick  بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران - صفحه:175-192

  tick  بررسی اثر انگیزاننده‌های اجتماعی فضای فروشگاهی بر رفتار فرانقشی خریداران در نقطه خرید ‌(مورد مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره ای رفاه) - صفحه:193-210

  tick  بررسی تاثیر علایم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا (مورد مطالعه: لپ تاپ) - صفحه:211-228
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved