>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات بازاریابی نوین   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:1


  tick  طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیت‌های پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی It، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار - صفحه:1-24

  tick  تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران - صفحه:25-46

  tick  طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان‌های دانش بنیان - صفحه:47-72

  tick  بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تاثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل‌های 5 ستاره مشهد - صفحه:73-92

  tick  بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی - صفحه:93-110

  tick  تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های خدمات مسافرتی شهر تهران با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری - صفحه:111-128

  tick  الگویی برای مکان‌یابی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین - صفحه:129-148

  tick  بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش‌های شغلی(مطالعه: بانک‌های تجاری شهر بوشهر) - صفحه:149-166

  tick  مستند سازی شیوه‌های نوین ترفیع در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پوشاک - صفحه:167-184

  tick  تحلیل ریسک توسعه محصول جدید (Npd) با استفاده از شبکه‌های بیز (Bns) - صفحه:185-202
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved