>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات بازاریابی نوین   
سال:1390 - دوره:1 - شماره:1


  tick  بررسی تاثیر ریسک ارزش و آگاهی قیمت بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری در استان کرمان - صفحه:1-22

  tick  بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر جذب کمکهای مردمی از طریق تبلیغات با سرویس پیام کوتاه - صفحه:23-42

  tick  عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس های رادیویی Rfid در مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی E-Scm (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو) - صفحه:41-70

  tick  بررسی تاثیر ویژگیهای فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان (مورد مطالعه: مراکز علمی و شرکت های تولیدی و خدماتی شهر تهران) - صفحه:71-100

  tick  بررسی و رتبه بندی عوامل و مولفه های موثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران Smes واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس - صفحه:101-126

  tick  رتبه بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی - صفحه:127-154

  tick  کارکرد صادراتی شرکت ها: شناسایی اثر مزیت های رقابتی، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تجربه صادراتی بر کارکرد صادراتی - صفحه:155-180
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved