>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:1


  tick  مطالعه افزایش بیان ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی با استفاده از روش سرکوبی خاموشی ژن به کمک پروتیین P19 - صفحه:1-18

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهواره - صفحه:19-32

  tick  مکان یابیQtlهای عملکرد و اجزای عملکرد دانه در لاین های خالص حاصل از تلاقی ارقام روشن و فلات گندم نان (Triticum Aestivum L.) در شرایط کم آبی - صفحه:33-46

  tick  بررسی اثر محدودیت متیونین بر بیان ژن Igf-1 در عضله سینه بلدرچین ژاپنی - صفحه:47-60

  tick  بررسی بیان موقت آنتی ژن Ha1 ویروس آنفلوانزای پرندگان (H5n1) در گیاهان یونجه، سویا و کاهو به روش آگرواینفیلتراسیون - صفحه:61-80

  tick  بررسی اثر یون های مس و روی بر فعالیت آنزیم میروزیناز و تشکیل سولفارافان در گیاه Lepidium Draba - صفحه:81-94

  tick  تغییر متابولیکی مسیر اکسی لیپین در پاسخ به تنش سرما در نخود - صفحه:95-110

  tick  بررسی تنوع آللی ژن های Vrn1 و Ppd1 در ارقام مختلف گندم نان - صفحه:111-124

  tick  تولید رزمارینیک اسید در کشت ریشه های مویین مریم گلی اصفهانی (Salvia Reuterana) - صفحه:125-138

  tick  ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی برخی جدایه‌های باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم و جو در ایران - صفحه:139-156
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved