>
Fa   |   Ar   |   En
   فرهنگ مشاوره و روان درمانی   
سال:1391 - دوره:3 - شماره:12


  tick  نقش تاب آوری، معنویت و دینداری در پیش بینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان - صفحه:1-20

  tick  بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود اختلال افسردگی اساسی عود کننده - صفحه:21-50

  tick  بررسی اثربخشی و مقایسه مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و شناختی – رفتاری بر کنترل خشم دانش آموزان - صفحه:49-71

  tick  اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در افزایش سلامت روانی و بازگشت به مصرف مواد مخدر در افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به دو مرکز درمان سو مصرف مواد در سطح شهر تهران - صفحه:73-92

  tick  مقایسه اثربخشی سه شیوه رژیم درمانی، رژیم درمانی به همراه ورزش و رژیم درمانی به همراه رفتاردرمانی شناختی بر روی کاهش وزن و بهبود رضایت از زندگی کارکنان مرد چاق و دارای اضافه وزن شرکت ملی حفاری ایران - صفحه:93-123

  tick  تاثیر آموزش مهارت‏های مقابله با استرس و راهبردهای مقابله‏ای بر سلامت روان دانشجویان دختر - صفحه:125-147

  tick  فراتحلیل مقایسه اثربخشی مداخلات روانشناختی و دارو درمانی بر کاهش سردردهای میگرنی و تنشی (ایران 1379-1390) - صفحه:145-179
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved