>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران امیرکبیر   
سال:1394 - دوره:47 - شماره:1


  tick  بررسی تجربی و عددی بعضی متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد اتصال تیر به ستون کناری بتن مسلح و مقایسه آن با موارد آیین‌نامه‌ای - صفحه:1-11

  tick  یافتن کوتاه‌ترین مسیر فازی با تلفیق داده‌های گذشته و لحظه‌ای ترافیک - صفحه:13-25

  tick  مقایسه ی رفتار دینامیکی دره های منشوری و غیرمنشوری با استفاده از روش المان مرزی سه بعدی - صفحه:27-40

  tick  تخمین ظرفیت پیچشی تیرهای ساخته شده از بتن خودتراکم - صفحه:41-51

  tick  بررسی رفتار ستون های بتنی با کاربرد آرماتورهای Frp به جای آرماتورهای فولادی - صفحه:53-60

  tick  تحلیل رفتارلرزه ای قاب های بتن مسلح با شکل پذیری متفاوت براساس عملکرد - صفحه:61-77

  tick  برآورد نرخ بهره وری متغیر نیروی انسانی در پروژه های خطی- تکراری با استفاده از تیوری مجموعه های فازی و بررسی تاثیر آن در برنامه زمان بندی - صفحه:79-97

  tick  ارتقا دستگاه آزمایش سه محوری جهت مطالعه رفتار مکانیکی-هیدرولیکی- حرارتی خاکها در دمای بالا - صفحه:99-108

  tick  استحصال مس از محلول های آبی توسط حلال های آلی Tbp و D2ehpa در محیط بافری - صفحه:109-117

  tick  بهینه سازی ابعاد هسته رسی سدهای خاکی با استفاده از روش الگوریتم شبیه سازی تیبرید (Simulated Annealing (Sa)) - صفحه:119-130

  tick  اثر ریزدانه‌ها بر کرنش برشی آستانه ماسه های اشباع - صفحه:131-140

  tick  مدیریت شبکه فاضلاب با استفاده از سیستم خبره - صفحه:141-151

  tick  توزیع ابعادی نانوسیلیس‌‌های پایروژنیک و سل‌‌های نانوسیلیس مورداستفاده در مصالح پایه سیمانی - صفحه:153-163

  tick  شبیه سازی عددی مدل آلودگی نفتی در سواحل شمال غربی خلیج فارس - صفحه:165-174

  tick  ارزیابی خطر آسیب به ساختمان های اطراف ایستگاه O7 خط هفت متروی تهران با استفاده از روش سختی نسبی - صفحه:175-183
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved