>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران امیرکبیر   
سال:1389 - دوره:42 - شماره:1


  tick  بررسی رفتار شالوده های تقویت شده با ژئوگرید تحت اثر بارهای سیکلی افقی - صفحه:1-10

  tick  مطالعه آزمایشگاهی کنترل نشت از پی های آبرفتی - صفحه:11-22

  tick  بررسی آزمایشگاهی سخت کننده های گوشه ای برای جلوگیری از زیپ شدن ورق در دیوارهای برشی فولادی - صفحه:23-30

  tick  تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با استفاده از المان نیمه بینهایت سیال بهینه - صفحه:31-40

  tick  اثر ضریب تغییرات پارامترهای اصلی بر شاخص قابلیت اعتماد اعضای سازه ای آبا - صفحه:41-46

  tick  تعیین طیف طرح خطر یکنواخت با توجه به اثرات حوزه نزدیک برای گستره شهر تهران - صفحه:47-54

  tick  تثبیت خاک با استفاده از سیمان آب زدا جهت استفاده در پروژه های راهسازی - صفحه:55-64

  tick  خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت - صفحه:65-74

  tick  ارائه مدلی برای پیش بینی رفتار مخلوط های آسفالتی - صفحه:75-82

  tick  ارزیابی عملکرد و بهینه سازی دیوارهای برشی کامپوزیت - صفحه:83-92

  tick  مدلسازی رفتار غیر الاستیک نانوتیوبهای کربنی توسط مکانیک محیط پیوسته - صفحه:93-100

  tick  ارزیابی آزمایشگاهی و عددی مقاومت و شکل پذیری ستونهای بتنی دایره ای با دورپیچ های معمولی و متقاطع - صفحه:101-110

  tick  تحلیل پوش اور دینامیکی سکوهای ثابت فراساحل تحت بارگذاری دریایی - صفحه:111-121
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved