>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران امیرکبیر   
سال:1388 - دوره:41 - شماره:2


  tick  روش طرح اختلاط بتن خود متراکم بر اساس حداقل حجم خمیر سیمان - صفحه:1-9

  tick  کاربرد اجزاء محدود، در بررسی واکنش های دینامیکی سازه شناور تحت اثر امواج دریا - صفحه:11-18

  tick  بررسی رابطه بین پارامترهای هندسی مئاندرهای رودخانه و ضریب سینوسیته - صفحه:19-26

  tick  بررسی کارکرد ساختمان های بلند بتنی قاب خمشی با اهمیت زیاد، مقاوم شده با مهاربند فولادی در مقابل زلزله Mce - صفحه:27-34

  tick  شبیه سازی زلزله سال 1381 آوج با روش تابع نیمه تجربی گرین - صفحه:35-42

  tick  تحلیل حرارتی و مکانیکی جوشو راه های کاهش تنش های پسماند ناشی از جوشکاری - صفحه:43-51

  tick  بررسی ارتباط بین خصوصیات ذاتی تحکیم پذیری خاک های ریزدانه بازسازی شده و طبیعی منطقه جنوب تهران - صفحه:53-61

  tick  مطالعه ی عددی پایداری جانبی-پیچشی تیرورق های جدار نازک حاوی گشایش در جان - صفحه:63-71

  tick  طراحی و ساخت مدل فیزیکی جدید جهت مطالعه رفتار پی های نواری واقع بر خاک مسلح تحت بارگذاری های سیکلی - صفحه:73-83

  tick  تاثیر آرماتور طولی بر مقاومت پیچشی تیر بتنی - صفحه:85-92

  tick  بررسی تاثیر شوینده های زیستی تولید شده در فرآیند اصلاح زیستی بر انتقال و حذف آلودگی ها در خاک آلوده نفتی - صفحه:93-103

  tick  بررسی عددی اثرات همجواری و ساختمانهای جنبی بر توزیع فشار ناشی از جریان باد اطراف برج های خنک کن پشت بنددار - صفحه:105-114

  tick  الگوی جریان در بالادست کوله پل در بستر فرسایش پذیر - صفحه:115-125

  tick  روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا-زمان - صفحه:127-135

  tick  طراحی و ساخت دستگاه آزمایش بیرون کشش سیکلی ژئوگرید - صفحه:137-146

  tick  بررسی اثر تراوش بر پایداری توده سنگ درزه دار در تکیه گاه سدهای قوسی - صفحه:147-159
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved