>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران امیرکبیر   
سال:1388 - دوره:41 - شماره:1


  tick  بررسی رفتار قاب میراگر پشت بام در ساختمان های مهاربندی شده تحت زلزله های حوزه نزدیک و دور - صفحه:1-11

  tick  ارزیابی تاثیر اضافه مقاومت در رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی - صفحه:13-22

  tick  بررسی تغییر شکل پذیری دیوار خاک مسلح به ارتفاع 17 متر در شرایط لرزه ای - صفحه:23-33

  tick  روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا-زمان - صفحه:35-43

  tick  بررسی رفتار کاهنده چرخه های هیسترزیس در تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه های بتن آرمه با شکل پذیری متوسط - صفحه:45-53

  tick  تحلیل پارامتریک رفتارغیرخطی لوله ای شکل تحت بار جانبی دینامیکی - صفحه:55-63

  tick  تعیین فاصله عددی مطمئن برای ایجاد ظرفیت باربری کامل نوک شمعهای در جاریز در خاکهای لایه ای در شرایط ماسه بر روی رس - صفحه:65-73

  tick  تحلیل و بررسی روش های اجرای پروژه از دیدگاه کارفرمایان ایرانی - صفحه:75-82

  tick  کمانش موضعی صفحات ارتوتروپیک بر روی انواع تکیه گاه داخلی الاستیک به روش نوار محدود اسپلاین - صفحه:83-93

  tick  اصلاح خاکهای ماسه ای کربناته با استفاده از تزریق شیمیایی - صفحه:95-104

  tick  ارزیابی تغییر شکل دائم آسفالت متخلخل پلیمری - صفحه:105-113
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved