>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک امیرکبیر   
سال:1388 - دوره:41 - شماره:2


  tick  بررسی عددی انتشار آلاینده های احتراق هوا-متان در یک مشعل محیط متخلخل - صفحه:1-9

  tick  حل معادله انتقال تشعشعی در محیط دوبعدی با وجود گاز واقعی با تلفیق روش ناحیه ای و مدل جعبه ای - صفحه:11-20

  tick  بررسی تاثیر مدل ماده آستر(Liner) در شبیه سازی پرتابه های شکل یافته انفجاری(Efp) - صفحه:21-28

  tick  حل مساله انتقال حرارت هدایتی معکوس در کانال حاوی ماده متخلخل در حالت نداشتن تعادل حرارتی - صفحه:29-36

  tick  بهبود ضریب انتقال حرارت روی صفحه تخت به کمک تحریک لایه مرزی - صفحه:37-46

  tick  شبیه سازی عددی جریان سیال لزج با استفاده از روش المان های مرزی - صفحه:47-54

  tick  اثر تنش و انتقال جرم فصل مشترک مایع-بخار بر روی عملکرد ترموسیفونها - صفحه:55-62

  tick  بررسی ماشینکاری ریشه پره کمپرسور موتور توربین گازی با فرآیند تخلیه الکتریکی سیمی - صفحه:63-71

  tick  پایش پروفایل های خطی ساده با استفاده از نمودارهای کنترل جمع تجمعی - صفحه:73-82

  tick  یک رویکرد کارآ برای مساله جایابی تسهیلات غیرمشابه در فضای ناپیوسته - صفحه:83-92
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved