>
Fa   |   Ar   |   En
   فرآوری و نگهداری مواد غذایی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:2


  tick  یخ پوشانی میگوی منجمد با استفاده از هیدروکلوئید کیتوزان به منظور بهبود ویژگی های کیفی آن - صفحه:1-17

  tick  نانو کمپلکس های ژلان -کازئینات به عنوان حامل اسیدهای چرب امگا سه: بررسی اندازه ذرات، رئولوژی و کارآیی انکپسولاسیون - صفحه:19-42

  tick  بهینه سازی فرمولاسیون پوشش های خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز براساس حداقل اُفت وزنی و حداکثر اندیس «هاو» در تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ (Rsm) - صفحه:43-58

  tick  بررسی نقش سیستم پلاسمین در پروتئولیز پنیر سفید فراپالایشی - صفحه:59-73

  tick  بهینه سازی شرایط استخراج کورکومین از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma Longa) به کمک امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ - صفحه:75-89

  tick  بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری، رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیون های ایزوله پروتئین آب پنیری - صفحه:91-114

  tick  تاثیر شرایط عصاره گیری به کمک فراصوت بر میزان استخراج ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی از میوه داغداغان (Celtis Australis) - صفحه:115-130

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری های اسیدلاکتیک از چال در استان گلستان - صفحه:131-148
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved