>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک شناسی نظم و نثر فارسی   
سال:1396 - دوره:10 - شماره:4


  tick  زیبایی شناسی وجه شبه در تشبیهات خمسۀ نظامی - صفحه:1-22

  tick  سبک شناسی شعر فاضل نظری - صفحه:23-44

  tick  بررسی ادبیات داستانی کودک ونوجوان در ایران در دو دهه چهل و پنجاه از لحاظ درونمایه با تکیه بر هجده داستان از یازده نویسنده - صفحه:45-64

  tick  شهرآشوب ملاطغرای مشهدی؛ اثری نوآورانه - صفحه:65-81

  tick  تحلیل استعاره های مکنیه در غزل های بیدل - صفحه:83-103

  tick  تسلطها و نوآوریهای مولوی در نحوة ارائه پرسشها در مثنوی - صفحه:105-125

  tick  تحلیل نشانه‌های لفظی و معنایی اشعار شمس طبسی - صفحه:127-145

  tick  کارکرد روایت در تذکره الاولیاء شیخ عطار نیشابوری - صفحه:147-164

  tick  سبک شناسی ساختاری و محتوایی متون تعلیمی (اندرزی) فارسی باستان و اوستا - صفحه:164-181

  tick  بررسی و تحلیل تشبیهات درباری در قصاید سیف فَرْغانی - صفحه:185-206

  tick  بررسی سیرتحول عناصر داستان در رمان فارسی از ابتدای دهه چهل تا انتهای دهه شصت خورشیدی (1340- 1369) با تکیه بر هفت اثر برجسته - صفحه:207-224

  tick  شیوه های ایجاز و فشرده سازی کلام در بوستان سعدی - صفحه:225-246

  tick  بررسی تحلیلی ساختارهای تشبیه در بخش پهلوانی و تاریخی شاهنامه - صفحه:247-267

  tick  بررسی تطور عملکردهای اجتماعی زنان در متون نثر داستانی در فاصله قرنهای ششم تا نهم (با تکیه بر سمک عیّار، ابومسلم‌نامه، دارابنامه بیغمی و فیروزشاه نامه) - صفحه:269-289

  tick  عناصر لحن حماسی در بخش اساطیری شاهنامه - صفحه:291-310

  tick  سبک شناسی لایه ای اشعار پرتو کرمانشاهی (لایه های آوایی و بلاغی و ایدئولوژیک) - صفحه:311-326

  tick  بررسی و تحلیل ژرف ساخت های معنایی خبر، شاخصه مهم سبک شناسانه اشعار دورهای خراسانی و عراقی - صفحه:327-344

  tick  معرفی محتوای کتاب صعود بر کوه کرمل اثر قدیس یوحنای صلیبی و مقایسه مختصر آن با رساله الطیرهای فارسی - صفحه:341-362
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved